دانلود طرح درس علوم تربیتی

» راههای افزایش توجه و علاقه دانش آموزان در کلاس درس
» طرح درس ریاضی چهارم ابتدایی زاویه
» طرح درس حرفه و فن - دارو و سلامتی
» طرح درس انشاء
» طرح درس مبتنی بر هوش های چندگانه علوم پایه سوم
» طرح درس طراحی آموزشی صحیح دویدن
» طرح درس ریاضی
» طرح درس آشنایی با مفهوم فشار گاز و فضای باز و بسته
» طرح درس ماهی ها
» اقدام پژوهی اصلاح سرقت دانش آموز
» اقدام پژوهی درس هنر
» اقدام پژوهی لجبازی
» طرح درس آشنایی دانش آموزان با روز برگزیده شدن حضرت محمد به پیامبری
» طرح درس روزانه آموزشی شنا
» طرح درس روزانه آموزشی شنا
» طرح درس روزانه فارسی دوم ابتدایی
» طرح درس روش تدریس جغرافیا
» اقدام پژوهی آموزگاران انزوا در زنگ ورزش
» طرح درس آشنایی دانش آموزان چهارم ابتدایی با بندپایان و جانوران بی مهره
» طرح درس پایه سوم- انواع واکنش های شیمیایی
» طرح درس فعالیت های خلاق و نوآوری در آموزش مهارت های نوشتاری
» اقدام پژوهی سرکشی و لجبازی
» اقدام پژوهی رفتار نادرست
» اقدام پژوهی آشنایی و درک مفهوم داخل و خارج درس زبان
» تهیه طرح درس و راهنمایی تدریس برای دوره آموزشی طرح کسب و کار
» طرح درس (تدریس)
 » طرح درس دارو و سلامتی
ارسال شده در تاريخ: 1395/11/07 02:18